тараткыч

Релелик обочо милдетин бар электр башкаруу аппарат болуп саналат.